Laboratorijske i intelektualne usluge

Politehnika Pula, visoka tehničko – poslovna škola

Analize i usluge

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Analize i usluge

Veleučilište u Rijeci

Analize i usluge

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije

Analize i usluge