Laboratorijske i intelektualne usluge

Biološki materijal općenito

Centar za istraživanje mora Instituta "Ruđer Bošković", Rovinj
Javni znanstveni institut Republike Hrvatske

Analize i usluge

Centar za istraživanje mora, Institut Ruđer Bošković / Laboratorij za morsku ekotoksikologiju
Dr. sc. Maja Fafanđel
G. Paliaga 5, 52210 Rovinj, tel. 052 804-718, fax 052 804-780, e-mail: maja@cim.irb.hr
http://www.irb.hr/Ljudi/Maja-Fafandel

Centar za istraživanje mora, Institut Ruđer Bošković  / Laboratorij za biomineralizaciju, nanostrukture i radioekologiju   
Dr. sc. Daniel Lyons CChem MRSC
G. Paliaga 5, 52210 Rovinj, tel. 052 804-725, fax 052 804-780, e-mail: lyons@cim.irb.hr
http://www.irb.hr/Ljudi/Daniel-Lyons

Centar za istraživanje mora, Institut Ruđer Bošković / Laboratorij za ekologiju i sistematiku bentosa
Dr. sc. Ana Travizi
G. Paliaga 5, 52210 Rovinj, tel. 052 804-769, fax 052 804-780, e-mail: travizi@cim.irb.hr
http://www.irb.hr/Ljudi/Ana-Travizi