Laboratorijske i intelektualne usluge

Ljekovito i aromatično bilje

Veleučilište u Rijeci

Analize i usluge

Veleučilište u Rijeci / Poljoprivredni odjel

Dr. sc. Slavica Dudaš

Adresa: C. Huguesa 6, 52440 Poreč

Tel: 052 451 960

Fax: 052 451 950