Laboratorijske i intelektualne usluge

Cjeloživotno obrazovanje

Politehnika Pula, visoka tehničko – poslovna škola

Analize i usluge

Kristijan Matas, dipl.ing.proizvodnje (politehnike)

Adresa, tel./mob., fax, e-mail

Pula, Riva 6/ 052 381-960, kristijan@politehnika-pula.hr

Link na web stranicu

www.politehnika-pula.hr/medunarodna_suradnja/cjelozivotno_obrazovanje/cisco
www.politehnika-pula.hr/politehnika_info/cjelozivotno_obrazovanje/matlab

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Analize i usluge