Laboratorijske i intelektualne usluge

Elaborati općenito

Centar za istraživanje mora Instituta "Ruđer Bošković", Rovinj
Javni znanstveni institut Republike Hrvatske

Analize i usluge

Centar za istraživanje mora, Institut Ruđer Bošković / Laboratorij za ekologiju i sistematiku bentosa
Dr. sc. Ana Travizi
G. Paliaga 5, 52210 Rovinj, tel. 052 804-769, fax 052 804-780, e-mail: travizi@cim.irb.hr
http://www.irb.hr/Ljudi/Ana-Travizi

METRIS - Centar za istraživanje materijala Istarske županije

Analize i usluge

Odjel/laboratorij: METRIS Centar za istraživanje materijala IŽ, Kemijski odjel

Odgovorna osoba: Tea Zubin Ferri

Zagrebačka 30, Pula, tea.zubin@gmail.com, tea.zubin@ida.hr , gsm: 098 9033217

http://www.metris-research.com/index.php?id=70

Politehnika Pula, visoka tehničko – poslovna škola

Analize i usluge

Prof.dr.sc. Luciano Delbianco

Adresa, tel./mob. , fax, e-mail

Pula, Riva 6/ 052 381 412, delbianco@politehnika-pula.hr

Link na web stranicu

www.politehnika-pula.hr