Laboratorijske i intelektualne usluge

Znanstveno-stručno-tehnički elaborati

Institut za poljoprivredu i turizam Poreč
Javni znanstveni institut s akreditiranim i ovlaštenim laboratorijima za kemijsku i senzorsku analizu vina i maslinovog ulja

Analize i usluge

 • Izrada znanstvenih, stručnih i tehničkih elaborata u području maslinarstva i proizvodnje maslinovog ulja

  Više informacija o analizi

  Prehrambeno-biotehnološki laboratorij

  Marina Lukić, dipl. ing. preh. tehn.

  Voditeljica laboratorija

  Tel.: 052 / 408 342; Fax: 052/ 431 659; e-mail: marina@iptpo.hr

  dr.sc. Karolina Brkić Bubola

  Voditeljica Panela za senzorsku analizu maslinovog ulja

  Tel.: 052 / 408 341; Fax: 052 431 659; e-mail: karolina@iptpo.hr

  više

  kao podloge za: karakterizaciju u svrhu isticanja dodane vrijednosti maslinovih ulja i diferencijacije proizvoda na tržištu, stvaranje baze podataka o kemijskom sastavu i senzorskim svojstvima djevičanskih maslinovih ulja autohtonih istarskih sorti, unaprjeđenje proizvodnje i kvalitete proizvoda, inovacije u proizvodnji sa svrhom razvoja novih proizvoda te marketinšku pripremu.

 • Izrada znanstvenih, stručnih i tehničkih elaborata u području vinarstva

  Više informacija o analizi

  Institut za poljoprivredu i turizam / Vinarski laboratorij

  dr. sc. Igor Lukić

  Voditelj Vinarskog laboratorija

  Karla Huguesa 8, 52440 Poreč; Tel.: 052 / 408 327; Fax: 052 431 659; e-mail: igor@iptpo.hr

  više

  u svrhu: optimiranja i razvoja novih tehnologija i proizvoda u svrhu unaprjeđenja proizvodnje i kvalitete proizvoda, te isticanja ciljanih značajki proizvoda, isticanja dodane vrijednosti i marketinške pripreme u svrhu diferencijacije proizvoda na tržištu (karakterizacija proizvoda, utvrđivanje pokazatelja sortnog i zemljopisnog podrijetla, specifičnih tehnologija i kvalitete općenito), kontrole proizvodnje i proizvoda te optimiranja i razvoja novih tehnologija.

Institut za poljoprivredu i turizam, Zavod za poljoprivredu i prehranu, Karla Huguesa 8, 52440 Poreč

Prehrambeno - biotehnološki laboratorij

Jedini laboratorij u Republici Hrvatskoj akreditiran prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 za sve metode analize maslinovog ulja propisane Pravilnikom o uljima od ploda i komine maslina (NN 7/09) i ovlašten od strane Ministarstva poljoprivrede za provođenje službenih kontrola. 

 Ovlašteni Panel za senzorsku analizu djevičanskog maslinovog ulja akreditiran prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007

Voditeljica Prehrambeno - biotehnološkog laboratorija

Marina Lukić, dipl. ing. preh. tehn., Tel: +385 52 408 342, e-mail: marina@iptpo.hr

Voditeljica Panela za senzorsku analizu maslinovog ulja

dr.sc. Karolina Brkić Bubola, Tel: + 385 52 408 341, e-mail: karolina@iptpo.hr

http://www.iptpo.hr/index.php/component/content/article/83-prehrambeno-biotehnoloski-laboratorij/74-prehrambeno-biotehnoloski-laboratorij

Vinarski laboratorij

Rješenjem Ministarstva poljoprivrede u statusu ovlaštenog laboratorija za obavljanje stručnih poslova fizikalno-kemijske analize vina i drugih proizvoda od grožđa te voćnih vina, za potrebe stavljanja u promet navedenih proizvoda (domaći promet, uvoz, izvoz).

Akreditiran prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007.

Voditelj Vinarskog laboratorija
dr.sc. Igor Lukić
Tel.: 052 408 327, 052 408 300; Fax: 052 431 659; e-mail: igor@iptpo.hr