Laboratorijske i intelektualne usluge

Maslinovo ulje

Institut za poljoprivredu i turizam Poreč
Javni znanstveni institut s akreditiranim i ovlaštenim laboratorijima za kemijsku i senzorsku analizu vina i maslinovog ulja

Analize i usluge

 • Ispitivanje kvalitete i autentičnosti maslinovog ulja

  Više informacija o analizi

  Institut za poljoprivredu i turizam / Prehrambeno-biotehnološki laboratorij

  Marina Lukić, dipl. ing. preh. tehn. 

  Voditeljica Prehrambeno - biotehnološkog laboratorija

  Karla Huguesa 8, 52440 Poreč;Tel.: 052 / 408 342; Fax: 052/ 431 659; e-mail: marina@iptpo.hr

  više

  Ispitivanje kvalitete i autentičnosti maslinovih ulja za potrebe službenih kontrola domaćih i uvoznih maslinovih ulja prisutnih na tržištu Republike Hrvatske u procesu kupoprodaje maslinovog ulja za pojedinačne kupce.

 • Određivanje intenziteta pozitivnih senzorskih osobina djevičanskog maslinovog ulja za deklaraciju

  Više informacija o analizi

  Institut za poljoprivredu i turizam / Prehrambeno-biotehnološki laboratorij

  dr.sc. Karolina Brkić Bubola

  Voditeljica Panela za senzorsku analizu maslinovog ulja

  Karla Huguesa 8, 52440 Poreč; Tel.: 052 / 408 341; Fax: 052 431 659; e-mail: karolina@iptpo.hr

  više

  Određivanje intenziteta pozitivnih senzorskih osobina ekstra djevičanskog maslinovog ulja (voćno, gorko, pikantno) koji se mogu istaknuti na deklaraciji kao posebna senzorska svojstava određenog maslinovog ulja u svrhu dodavanja vrijednosti proizvodu i diferencijacije ponude ekstra djevičanskog maslinovog ulja;

 • Određivanje kategorije kvalitete maslinovog ulja

  Više informacija o analizi

  Prehrambeno-biotehnološki laboratorij

  Marina Lukić, dipl. ing. preh. tehn.

  Voditeljica laboratorija

  Tel.: 052 / 408 342; Fax: 052/ 431 659; e-mail: marina@iptpo.hr

  dr.sc. Karolina Brkić Bubola

  Voditeljica Panela za senzorsku analizu maslinovog ulja

  Tel.: 052 / 408 341; Fax: 052 431 659; e-mail: karolina@iptpo.hr

  više

  Određivanje kvalitete maslinovog ulja na temelju fizikalno-kemijske i senzorske analize u svrhu kategorizacije djevičanskih maslinovih ulja prema važećim propisima;

 • Određivanje kemijskog sastava u svrhu deklariranja

  Više informacija o analizi

  Prehrambeno-biotehnološki laboratorij

  Marina Lukić, dipl. ing. preh. tehn.

  Voditeljica laboratorija

  Tel.: 052 / 408 342; Fax: 052/ 431 659; e-mail: marina@iptpo.hr

  dr.sc. Karolina Brkić Bubola

  Voditeljica Panela za senzorsku analizu maslinovog ulja

  Tel.: 052 / 408 341; Fax: 052 431 659; e-mail: karolina@iptpo.hr

  više

  Određivanje kemijskog sastava maslinovog ulja u svrhu navođenja tablice nutritivnih vrijednosti (masne kiseline, steroli) ili vrijednosti rezultata kemijske analize (Slobodne masne kiseline, Peroksidni broj, „K-brojevi“ i voskovi) na deklaraciji u skladu sa važećim propisima

 • Određivanje sastava u svrhu navođenja tablice nutritivnih vrijednosti na etiketi maslinovog ulja

  Više informacija o analizi

  Prehrambeno-biotehnološki laboratorij

  Marina Lukić, dipl. ing. preh. tehn.

  Voditeljica laboratorija

  Tel.: 052 / 408 342; Fax: 052/ 431 659; e-mail: marina@iptpo.hr

  dr.sc. Karolina Brkić Bubola

  Voditeljica Panela za senzorsku analizu maslinovog ulja

  Tel.: 052 / 408 341; Fax: 052 431 659; e-mail: karolina@iptpo.hr

 • Provjera sukladnosti sa specifikacijom

  Više informacija o analizi

  Prehrambeno-biotehnološki laboratorij

  Marina Lukić, dipl. ing. preh. tehn.

  Voditeljica laboratorija

  Tel.: 052 / 408 342; Fax: 052/ 431 659; e-mail: marina@iptpo.hr

  dr.sc. Karolina Brkić Bubola

  Voditeljica Panela za senzorsku analizu maslinovog ulja

  Tel.: 052 / 408 341; Fax: 052 431 659; e-mail: karolina@iptpo.hr

  više

  Provjere sukladnosti kemijskih i senzorskih parametara djevičanskih maslinovih ulja s podacima navedenim u specifikaciji proizvoda u postupku registracije oznake i prije stavljanja na tržište proizvoda s oznakom izvornosti, zemljopisnog podrijetla ili tradicionalnog ugleda;

Institut za poljoprivredu i turizam, Zavod za poljoprivredu i prehranu, Karla Huguesa 8, 52440 Poreč

Prehrambeno - biotehnološki laboratorij

Jedini laboratorij u Republici Hrvatskoj akreditiran prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007 za sve metode analize maslinovog ulja propisane Pravilnikom o uljima od ploda i komine maslina (NN 7/09) i ovlašten od strane Ministarstva poljoprivrede za provođenje službenih kontrola

Ovlašteni Panel za senzorsku analizu djevičanskog maslinovog ulja akreditiran prema normi HRN EN ISO/IEC 17025:2007

Voditeljica Prehrambeno - biotehnološkog laboratorija

Marina Lukić, dipl. ing. preh. tehn., Tel: +385 52 408 342, e-mail: marina@iptpo.hr

Voditeljica Panela za senzorsku analizu maslinovog ulja

dr.sc. Karolina Brkić Bubola, Tel: + 385 52 408 341, e-mail: karolina@iptpo.hr

www.iptpo.hr/index.php/component/content/article/83-prehrambeno-biotehnoloski-laboratorij/74-prehrambeno-biotehnoloski-laboratorij

Veleučilište u Rijeci

Analize i usluge

Veleučilište u Rijeci / Poljoprivredni odjel / Laboratorij za maslinovo ulje

Odgovorna osoba: Dr.sc. Urška Kosić

Adresa: C. Huguesa 6, 52440 Poreč

Tel: 052 431 603

Fax: 052 451 950

E-mail: urska.kosic@veleri.hr

Link na web stranicu: http://www.veleri.hr/?q=poljoprivredni_odjel