Laboratorijske i intelektualne usluge

Otpad

METRIS - Centar za istraživanje materijala Istarske županije

Analize i usluge

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije

Analize i usluge

 • Osnovna kategorizacija otpada

  Više informacija o analizi

  ZZJZ IŽ, Služba za zdravstvenu ekologiju, Odjel za zaštitu i unapređenje okoliša

  Odgovorna osoba

  Aleksandar Stojanović, dr.med. spec.epidem. – voditelj Službe za zdravstvenu ekologiju

  Silvana Mladinov, dipl.ing.kem.teh. - voditeljica Odjela za zaštitu i unapređenje okoliša

  Adresa: Pula, Nazorova 23

  Tel.: 052 529 019

  Fax.: 052 529 076

  E-mail: ekologija2@zzjziz.hr

  Link na web stranicu: http://www.zzjziz.hr

 • Uzorkovanje i analiza eluata neopasnog otpada

  Više informacija o analizi

  ZZJZ IŽ, Služba za zdravstvenu ekologiju, Odjel za zaštitu i unapređenje okoliša

  Odgovorna osoba

  Aleksandar Stojanović, dr.med. spec.epidem. – voditelj Službe za zdravstvenu ekologiju

  Silvana Mladinov, dipl.ing.kem.teh. - voditeljica Odjela za zaštitu i unapređenje okoliša

  Adresa: Pula, Nazorova 23

  Tel.: 052 529 019

  Fax.: 052 529 076

  E-mail: ekologija2@zzjziz.hr

  Link na web stranicu: http://www.zzjziz.hr

ZZJZ IŽ, Služba za zdravstvenu ekologiju, Odjel za zaštitu i unapređenje okoliša

Odgovorna osoba

Aleksandar Stojanović, dr.med. spec.epidem. – voditelj Službe za zdravstvenu ekologiju

Silvana Mladinov, dipl.ing.kem.teh. - voditeljica Odjela za zaštitu i unapređenje okoliša

Adresa: Pula, Nazorova 23

Tel.: 052 529 019

Fax.: 052 529 076

E-mail: ekologija2@zzjziz.hr

Link na web stranicu: http://www.zzjziz.hr