Laboratorijske i intelektualne usluge

Sva hrana

METRIS - Centar za istraživanje materijala Istarske županije

Analize i usluge

Centar za istraživanje materijala Istarske županije METRIS, Biotehnički odjel, Laboratorij 6

Josipa Bilić

Zagrebačka 30, 52100 Pula. Tel.: 052/388110; Fax.: 052/ 388 111

http://www.metris-research.com

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije

Analize i usluge

ZZJZ IŽ, Služba za zdravstvenu ekologiju, Odjel za kontrolu namirnica i predmeta opće uporabe

Odgovorna osoba

Aleksandar Stojanović, dr.med. spec.epidem. – voditelj Službe za zdravstvenu ekologiju

Nives Brečević, dipl.ing.preh.teh. - voditeljica Odjela za kontrolu namirnica i predmeta opće uporabe

Adresa: Pula, Nazorova 23

Tel.: 052 529 071

Fax.: 052 529 076

E-mail: namirnice@zzjziz.hr

Link na web stranicu: http://www.zzjziz.hr