Laboratorijske i intelektualne usluge

Tlo

Centar za istraživanje mora Instituta "Ruđer Bošković", Rovinj
Javni znanstveni institut Republike Hrvatske

Analize i usluge

Centar za istraživanje mora, Institut Ruđer Bošković / Laboratorij za morsku ekotoksikologiju
Dr. sc. Maja Fafanđel
G. Paliaga 5, 52210 Rovinj, tel. 052 804-718, fax 052 804-780, e-mail: maja@cim.irb.hr
http://www.irb.hr/Ljudi/Maja-Fafandel

Centar za istraživanje mora, Institut Ruđer Bošković  / Laboratorij za biomineralizaciju, nanostrukture i radioekologiju   
Dr. sc. Daniel Lyons CChem MRSC
G. Paliaga 5, 52210 Rovinj, tel. 052 804-725, fax 052 804-780, e-mail: lyons@cim.irb.hr
http://www.irb.hr/Ljudi/Daniel-Lyons

Centar za istraživanje mora, Institut Ruđer Bošković / Laboratorij za ekologiju i sistematiku bentosa
Dr. sc. Ana Travizi
G. Paliaga 5, 52210 Rovinj, tel. 052 804-769, fax 052 804-780, e-mail: travizi@cim.irb.hr
http://www.irb.hr/Ljudi/Ana-Travizi

Institut za poljoprivredu i turizam Poreč
Javni znanstveni institut s akreditiranim i ovlaštenim laboratorijima za kemijsku i senzorsku analizu vina i maslinovog ulja

Analize i usluge

 • Analiza tla

  Više informacija o analizi

  Institut za poljoprivredu i turizam / Pedološki laboratorij

  Zoran Užila, dipl.ing.agr.

  Voditelj Pedološkog laboratorija

  Karla Huguesa 8, 52440 Poreč; Tel.: 052/ 408 337, Fax.: 052431 659, e-mail: zoran@iptpo.hr

   

   

  više

  u svrhu praćenja plodnosti vinograda, voćnjaka ili povrtnjaka radi pravilnog korištenja gnojiva i postizanja odgovarajućeg prinosa te radi ostvarivanja prava na državne poticaje i potpore u sustavima integrirane i ekološke proizvodnje

Institut za poljoprivredu i turizam, Zavod za poljoprivredu i prehranu, Karla Huguesa 8, 52440 Poreč 

Pedološki laboratorij 

Voditelj Pedološkog laboratorija 

Zoran Užila, dipl.ing.agr., Tel.: 052 408 337, e-mail: zoran@iptpo.hr

http://www.iptpo.hr/index.php/component/content/article/80-pedoloski-laboratorij/50-pedoloski

METRIS - Centar za istraživanje materijala Istarske županije

Analize i usluge