Laboratorijske i intelektualne usluge

Voda

Centar za istraživanje mora Instituta "Ruđer Bošković", Rovinj
Javni znanstveni institut Republike Hrvatske

Analize i usluge

Centar za istraživanje mora, Institut Ruđer Bošković / Laboratorij za morsku ekotoksikologiju
Dr. sc. Maja Fafanđel
G. Paliaga 5, 52210 Rovinj, tel. 052 804-718, fax 052 804-780, e-mail: maja@cim.irb.hr
http://www.irb.hr/Ljudi/Maja-Fafandel

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije

Analize i usluge

ZZJZ IŽ, Služba za zdravstvenu ekologiju, Odjel za zaštitu i unapređenje okoliša

Odgovorna osoba

Aleksandar Stojanović, dr.med. spec.epidem. – voditelj Službe za zdravstvenu ekologiju

Silvana Mladinov, dipl.ing.kem.teh. - voditeljica Odjela za zaštitu i unapređenje okoliša

Adresa: Pula, Nazorova 23

Tel.: 052 529 019

Fax.: 052 529 076

E-mail: ekologija2@zzjziz.hr

Link na web stranicu: http://www.zzjziz.hr