Laboratorijske i intelektualne usluge

Zrak

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije

Analize i usluge

ZZJZ IŽ, Služba za zdravstvenu ekologiju, Odjel za zaštitu i unapređenje okoliša

Aleksandar Stojanović, dr.med. spec.epidem. – voditelj Službe za zdravstvenu ekologiju

Odgovorna osoba: Silvana Mladinov, dipl.ing.kem.teh. - voditeljica Odjela za zaštitu i unapređenje okoliša

Adresa: Pula, Nazorova 23

Tel.: 052 529 019

Fax.: 052 529 076

E-mail: ekologija2@zzjziz.hr

Link na web stranicu: http://www.zzjziz.hr