Laboratorijske i intelektualne usluge

AZRRI - Agencija za ruralni razvoj Istre d.o.o.

Analize i usluge

Centar za istraživanje mora Instituta "Ruđer Bošković", Rovinj
Javni znanstveni institut Republike Hrvatske

Analize i usluge

Institut za poljoprivredu i turizam Poreč
Javni znanstveni institut s akreditiranim i ovlaštenim laboratorijima za kemijsku i senzorsku analizu vina i maslinovog ulja

Analize i usluge

 • Analiza tla

  Više informacija o analizi

  Institut za poljoprivredu i turizam / Pedološki laboratorij

  Zoran Užila, dipl.ing.agr.

  Voditelj Pedološkog laboratorija

  Karla Huguesa 8, 52440 Poreč; Tel.: 052/ 408 337, Fax.: 052431 659, e-mail: zoran@iptpo.hr

   

   

  više

  u svrhu praćenja plodnosti vinograda, voćnjaka ili povrtnjaka radi pravilnog korištenja gnojiva i postizanja odgovarajućeg prinosa te radi ostvarivanja prava na državne poticaje i potpore u sustavima integrirane i ekološke proizvodnje

 • Analize grožđa, vina i jakih alkoholnih pića (fizikalno-kemijske)

  Više informacija o analizi

  Institut za poljoprivredu i turizam / Vinarski laboratorij

  dr.sc. Igor Lukić

  Voditelj Vinarskog laboratorija

  Karla Huguesa 8, 52440 Poreč; Tel.: 052 / 408 327; Fax: 052 431 659; e-mail: igor@iptpo.hr

  više

  Fizikalno-kemijske analize mošta, vina, drugih proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina za stavljanje proizvoda u promet (akreditirane metode prema HRN EN ISO/IEC 17025) i u svrhu kontrole proizvodnje i kvalitete proizvoda

 • Analize grožđa, vina i jakih alkoholnih pića (instrumentalne)

  Više informacija o analizi

  Institut za poljoprivredu i turizam / Vinarski laboratorij

  dr.sc. Igor Lukić

  Voditelj Vinarskog laboratorija

  Karla Huguesa 8, 52440 Poreč; Tel.: 052 / 408 327; Fax: 052 431 659; e-mail: igor@iptpo.hr

  više

  Instrumentalne analize različitih parametara kvalitete (arome, fenoli, organske kiseline, itd.) u grožđu, moštu, vinu, drugim proizvodima od grožđa i vina, voćnim vinima, te jakim alkoholnim pićima, u svrhu znanstvenih istraživanja i izrade znanstveno-stručno-tehničkih elaborata

 • DNA analiza biljnog materijala

  Više informacija o analizi

  Kontakt osoba: Danijela Poljuha

  E-mail: danijela@iptpo.hr

  više

  Analiza uzoraka vinove loza i masline – određivanje pripadnosti sorti

 • Ispitivanje kvalitete i autentičnosti maslinovog ulja

  Više informacija o analizi

  Institut za poljoprivredu i turizam / Prehrambeno-biotehnološki laboratorij

  Marina Lukić, dipl. ing. preh. tehn. 

  Voditeljica Prehrambeno - biotehnološkog laboratorija

  Karla Huguesa 8, 52440 Poreč;Tel.: 052 / 408 342; Fax: 052/ 431 659; e-mail: marina@iptpo.hr

  više

  Ispitivanje kvalitete i autentičnosti maslinovih ulja za potrebe službenih kontrola domaćih i uvoznih maslinovih ulja prisutnih na tržištu Republike Hrvatske u procesu kupoprodaje maslinovog ulja za pojedinačne kupce.

 • Izrada strategija i programa razvoja područja

  Više informacija o analizi

  Institut za poljoprivredu i turizam Poreč

  dr. sc. Milan Oplanić

  K. Huguesa 8, Poreč; Tel.: 052 / 408 330; Fax: 052 431 659; e-mail:  milan@iptpo.hr

 • Izrada studija razvoja u poljoprivredi i turizmu

  Više informacija o analizi

  Institut za poljoprivredu i turizam Poreč

  dr. sc. Milan Oplanić

  K. Huguesa 8, Poreč; Tel.: 052 / 408 330; Fax: 052 431 659; e-mail:  milan@iptpo.hr

 • Izrada znanstvenih, stručnih i tehničkih elaborata u području maslinarstva i proizvodnje maslinovog ulja

  Više informacija o analizi

  Prehrambeno-biotehnološki laboratorij

  Marina Lukić, dipl. ing. preh. tehn.

  Voditeljica laboratorija

  Tel.: 052 / 408 342; Fax: 052/ 431 659; e-mail: marina@iptpo.hr

  dr.sc. Karolina Brkić Bubola

  Voditeljica Panela za senzorsku analizu maslinovog ulja

  Tel.: 052 / 408 341; Fax: 052 431 659; e-mail: karolina@iptpo.hr

  više

  kao podloge za: karakterizaciju u svrhu isticanja dodane vrijednosti maslinovih ulja i diferencijacije proizvoda na tržištu, stvaranje baze podataka o kemijskom sastavu i senzorskim svojstvima djevičanskih maslinovih ulja autohtonih istarskih sorti, unaprjeđenje proizvodnje i kvalitete proizvoda, inovacije u proizvodnji sa svrhom razvoja novih proizvoda te marketinšku pripremu.

 • Izrada znanstvenih, stručnih i tehničkih elaborata u području vinarstva

  Više informacija o analizi

  Institut za poljoprivredu i turizam / Vinarski laboratorij

  dr. sc. Igor Lukić

  Voditelj Vinarskog laboratorija

  Karla Huguesa 8, 52440 Poreč; Tel.: 052 / 408 327; Fax: 052 431 659; e-mail: igor@iptpo.hr

  više

  u svrhu: optimiranja i razvoja novih tehnologija i proizvoda u svrhu unaprjeđenja proizvodnje i kvalitete proizvoda, te isticanja ciljanih značajki proizvoda, isticanja dodane vrijednosti i marketinške pripreme u svrhu diferencijacije proizvoda na tržištu (karakterizacija proizvoda, utvrđivanje pokazatelja sortnog i zemljopisnog podrijetla, specifičnih tehnologija i kvalitete općenito), kontrole proizvodnje i proizvoda te optimiranja i razvoja novih tehnologija.

 • Određivanje intenziteta pozitivnih senzorskih osobina djevičanskog maslinovog ulja za deklaraciju

  Više informacija o analizi

  Institut za poljoprivredu i turizam / Prehrambeno-biotehnološki laboratorij

  dr.sc. Karolina Brkić Bubola

  Voditeljica Panela za senzorsku analizu maslinovog ulja

  Karla Huguesa 8, 52440 Poreč; Tel.: 052 / 408 341; Fax: 052 431 659; e-mail: karolina@iptpo.hr

  više

  Određivanje intenziteta pozitivnih senzorskih osobina ekstra djevičanskog maslinovog ulja (voćno, gorko, pikantno) koji se mogu istaknuti na deklaraciji kao posebna senzorska svojstava određenog maslinovog ulja u svrhu dodavanja vrijednosti proizvodu i diferencijacije ponude ekstra djevičanskog maslinovog ulja;

 • Određivanje kategorije kvalitete maslinovog ulja

  Više informacija o analizi

  Prehrambeno-biotehnološki laboratorij

  Marina Lukić, dipl. ing. preh. tehn.

  Voditeljica laboratorija

  Tel.: 052 / 408 342; Fax: 052/ 431 659; e-mail: marina@iptpo.hr

  dr.sc. Karolina Brkić Bubola

  Voditeljica Panela za senzorsku analizu maslinovog ulja

  Tel.: 052 / 408 341; Fax: 052 431 659; e-mail: karolina@iptpo.hr

  više

  Određivanje kvalitete maslinovog ulja na temelju fizikalno-kemijske i senzorske analize u svrhu kategorizacije djevičanskih maslinovih ulja prema važećim propisima;

 • Određivanje kemijskog sastava u svrhu deklariranja

  Više informacija o analizi

  Prehrambeno-biotehnološki laboratorij

  Marina Lukić, dipl. ing. preh. tehn.

  Voditeljica laboratorija

  Tel.: 052 / 408 342; Fax: 052/ 431 659; e-mail: marina@iptpo.hr

  dr.sc. Karolina Brkić Bubola

  Voditeljica Panela za senzorsku analizu maslinovog ulja

  Tel.: 052 / 408 341; Fax: 052 431 659; e-mail: karolina@iptpo.hr

  više

  Određivanje kemijskog sastava maslinovog ulja u svrhu navođenja tablice nutritivnih vrijednosti (masne kiseline, steroli) ili vrijednosti rezultata kemijske analize (Slobodne masne kiseline, Peroksidni broj, „K-brojevi“ i voskovi) na deklaraciji u skladu sa važećim propisima

 • Određivanje sastava u svrhu navođenja tablice nutritivnih vrijednosti na etiketi maslinovog ulja

  Više informacija o analizi

  Prehrambeno-biotehnološki laboratorij

  Marina Lukić, dipl. ing. preh. tehn.

  Voditeljica laboratorija

  Tel.: 052 / 408 342; Fax: 052/ 431 659; e-mail: marina@iptpo.hr

  dr.sc. Karolina Brkić Bubola

  Voditeljica Panela za senzorsku analizu maslinovog ulja

  Tel.: 052 / 408 341; Fax: 052 431 659; e-mail: karolina@iptpo.hr

 • Probe bistrenja i stabilnosti vina

  Više informacija o analizi

  Institut za poljoprivredu i turizam / Vinarski laboratorij

  dr. sc. Igor Lukić

  Voditelj Vinarskog laboratorija

  Karla Huguesa 8, 52440 Poreč; Tel.: 052 / 408 327; Fax: 052 431 659; e-mail: igor@iptpo.hr

 • Provjera sukladnosti sa specifikacijom

  Više informacija o analizi

  Prehrambeno-biotehnološki laboratorij

  Marina Lukić, dipl. ing. preh. tehn.

  Voditeljica laboratorija

  Tel.: 052 / 408 342; Fax: 052/ 431 659; e-mail: marina@iptpo.hr

  dr.sc. Karolina Brkić Bubola

  Voditeljica Panela za senzorsku analizu maslinovog ulja

  Tel.: 052 / 408 341; Fax: 052 431 659; e-mail: karolina@iptpo.hr

  više

  Provjere sukladnosti kemijskih i senzorskih parametara djevičanskih maslinovih ulja s podacima navedenim u specifikaciji proizvoda u postupku registracije oznake i prije stavljanja na tržište proizvoda s oznakom izvornosti, zemljopisnog podrijetla ili tradicionalnog ugleda;

 • Savjetodavna djelatnost za proizvođače i potrošače; besplatni savjet enologa uz stručno tumačenje i mišljenje iz područja vinarstva

  Više informacija o analizi

  Vinarski laboratorij

  dr. sc. Igor Lukić

  Voditelj laboratorija

  Tel.: 052/408 327; Fax: 052/431 659; e-mail: igor@iptpo.hr

  dr. sc. Sanja Radeka

  Predsjednik povjerenstva za senzorno ocjenjivanje vina

  Tel.: 052 / 408 339; Fax: 052 431 659; e-mail: sanja@iptpo.hr

 • Senzorna analiza vina, voćnih vina i jakih alkoholnih pića (akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC 17025 za vina i voćna vina) u sklopu izložbi, natjecanja, u svrhu znanstvenih istraživanja i izrade znanstveno-stručno-tehničkih elaborata

  Više informacija o analizi

  Institut za poljoprivredu i turizam / Vinarski laboratorij

  dr. sc. Sanja Radeka

  Predsjednik povjerenstva za senzorno ocjenjivanje vina

   

  Karla Huguesa 8, 52440 Poreč; Tel.: 052 / 408 339; Fax: 052 431 659; e-mail: sanja@iptpo.hr

METRIS - Centar za istraživanje materijala Istarske županije

Analize i usluge

Opća bolnica Pula
Zdravstvena ustanova

Analize i usluge