Laboratorijske i intelektualne usluge

Centar za istraživanje mora Instituta "Ruđer Bošković", Rovinj
Javni znanstveni institut Republike Hrvatske

Centar za istraživanje mora (CIM) Instituta “Ruđer Bošković” u Rovinju interdisciplinarni je istraživački centar čija je djelatnost usmjerena na osnovna i primijenjena oceanografska istraživanja koja uključuju slijedeća područja:

 • Procese i dinamiku u i među trofičkim razinama (primarna i sekundarna proizvodnja, ciklus osnovnih i biogenih elemeneta)
 • Ispitivanje dinamike vodenih masa
 • Floru, faunu i životne zajednice (taksonomija, ekologija i zajednice organizama u prirodnoj i zagađenoj sredini)
 • Ekološka, fiziološka i genetska istraživanja morskih organizama i učinci zagađenja
 • Praćenje zagađenja i kvalitete mora
 • Ispitivanje eutrofikacije

Centar za istraživanje mora se sastoji od 6 laboratorija:

 • Laboratorij za biomineralizaciju, nanostrukture i radioekologiju
 • Laboratorij za ekologiju i sistematiku bentosa
 • Laboratorij za morsku ekotoksikologiju
 • Laboratorij za morsku mikrobnu ekologiju
 • Laboratorij za morsku molekularnu biologiju
 • Laboratorij za procese u ekosustavu mora

Kontakti:

Giordano Paliaga 5
52210 Rovinj
tel.: +385 52 804 700
f
ax: +385 52 804 780
e-mail: cmrr@cim.irb.hr
web: http://www.irb.hr/Istrazivanja/Zavodi-i-centri/Centar-za-istrazivanje-mora
web: http://www.cim.irb.hr/

Analize i usluge

# Naziv analize/usluge
1 Analiza strukture bentoskih zajednica (kvalitativni, kvantitativni i funkcionalni sastav)

Više informacija o analizi

Centar za istraživanje mora, Institut Ruđer Bošković  / Laboratorij za ekologiju i sistematiku bentosa

Dr. sc. Ana Travizi

G. Paliaga 5, 52210 Rovinj, tel. 052 804-769, fax 052 804-780, e-mail: travizi@cim.irb.hr

http://www.irb.hr/Ljudi/Ana-Travizi

2 Analize Cjelovitosti morskog dna (prema metodologiji Okvirne Direktive Strategije o Moru)

Više informacija o analizi

Centar za istraživanje mora, Institut Ruđer Bošković  / Laboratorij za ekologiju i sistematiku bentosa

Dr. sc. Ana Travizi

G. Paliaga 5, 52210 Rovinj, tel. 052 804-769, fax 052 804-780, e-mail: travizi@cim.irb.hr

http://www.irb.hr/Ljudi/Ana-Travizi

3 Analize sedimenta: granulometrijska analiza, udio organske tvari, redoks potencijal

Više informacija o analizi

Centar za istraživanje mora, Institut Ruđer Bošković  / Laboratorij za ekologiju i sistematiku bentosa

Dr. sc. Ana Travizi

G. Paliaga 5, 52210 Rovinj, tel. 052 804-769, fax 052 804-780, e-mail: travizi@cim.irb.hr

http://www.irb.hr/Ljudi/Ana-Travizi

4 Analize: makrofitobentos (alge i morske cvjetnice). makrofauna i meiofauna sedimenata

Više informacija o analizi

Centar za istraživanje mora, Institut Ruđer Bošković  / Laboratorij za ekologiju i sistematiku bentosa

Dr. sc. Ana Travizi

G. Paliaga 5, 52210 Rovinj, tel. 052 804-769, fax 052 804-780, e-mail: travizi@cim.irb.hr

http://www.irb.hr/Ljudi/Ana-Travizi

5 Biomarkeri u dagnji

Više informacija o analizi

Centar za istraživanje mora, Institut Ruđer Bošković / Laboratorij za morsku ekotoksikologiju
Dr. sc. Maja Fafanđel
G. Paliaga 5, 52210 Rovinj, tel. 052 804-718, fax 052 804-780, e-mail: maja@cim.irb.hr
http://www.irb.hr/Ljudi/Maja-Fafandel

Centar za istraživanje mora, Institut Ruđer Bošković  / Laboratorij za biomineralizaciju, nanostrukture i radioekologiju   
Dr. sc. Daniel Lyons CChem MRSC
G. Paliaga 5, 52210 Rovinj, tel. 052 804-725, fax 052 804-780, e-mail: lyons@cim.irb.hr
http://www.irb.hr/Ljudi/Daniel-Lyons

Centar za istraživanje mora, Institut Ruđer Bošković / Laboratorij za ekologiju i sistematiku bentosa
Dr. sc. Ana Travizi
G. Paliaga 5, 52210 Rovinj, tel. 052 804-769, fax 052 804-780, e-mail: travizi@cim.irb.hr
http://www.irb.hr/Ljudi/Ana-Travizi

6 Elaborati vezani za kvalitetu mora

Više informacija o analizi

Centar za istraživanje mora, Institut Ruđer Bošković  / Laboratorij za morsku ekotoksikologiju

Dr. sc. Maja Fafanđel

G. Paliaga 5, 52210 Rovinj, tel. 052 804-718, fax 052 804-780, e-mail: maja@cim.irb.hr

http://www.irb.hr/Ljudi/Maja-Fafandel

7 kristalografska analiza X-zraka za utvrđivanje identiteta i sadržaja čistih faza, raznih smjesa, veličine kristala i polimorfnih ostataka

Više informacija o analizi

Centar za istraživanje mora, Institut Ruđer Bošković  / Laboratorij za biomineralizaciju, nanostrukture i radioekologiju   
Dr. sc. Daniel Lyons CChem MRSC
G. Paliaga 5, 52210 Rovinj, tel. 052 804-725, fax 052 804-780, e-mail: lyons@cim.irb.hr
http://www.irb.hr/Ljudi/Daniel-Lyons

8 Mali kut raspršenja X-zraka

Više informacija o analizi

Centar za istraživanje mora, Institut Ruđer Bošković  / Laboratorij za biomineralizaciju, nanostrukture i radioekologiju   
Dr. sc. Daniel Lyons CChem MRSC
G. Paliaga 5, 52210 Rovinj, tel. 052 804-725, fax 052 804-780, e-mail: lyons@cim.irb.hr
http://www.irb.hr/Ljudi/Daniel-Lyons

9 Mikro-difrakcija za analizu X-zraka malih područja

Više informacija o analizi

Centar za istraživanje mora, Institut Ruđer Bošković  / Laboratorij za biomineralizaciju, nanostrukture i radioekologiju

Dr. sc. Daniel Lyons CChem MRSC

G. Paliaga 5, 52210 Rovinj, tel. 052 804-725, fax 052 804-780, e-mail: lyons@cim.irb.hr

http://www.irb.hr/Ljudi/Daniel-Lyons

10 Studije utjecaja na okoliš (SUO): bentos (morsko dno i bentoske zajednice)

Više informacija o analizi

Centar za istraživanje mora, Institut Ruđer Bošković  / Laboratorij za ekologiju i sistematiku bentosa

Dr. sc. Ana Travizi

G. Paliaga 5, 52210 Rovinj, tel. 052 804-769, fax 052 804-780, e-mail: travizi@cim.irb.hr

http://www.irb.hr/Ljudi/Ana-Travizi

11 Studije utjecaja na okoliš (SUO): morski pelagijal i vodeni stupac

Više informacija o analizi

Centar za istraživanje mora, Institut Ruđer Bošković  / Laboratorij za procese u ekosustavu mora

Dr. sc. Robert Precali

G. Paliaga 5, 52210 Rovinj, tel. 052 804-741, fax 052 804-780, e-mail: precali@cim.irb.hr

http://www.irb.hr/Ljudi/Robert-Precali

12 Testovi toksičnosti i genotoksičnosti u dagnji

Više informacija o analizi

Centar za istraživanje mora, Institut Ruđer Bošković  / Laboratorij za morsku ekotoksikologiju 

Dr. sc. Maja Fafanđel

G. Paliaga 5, 52210 Rovinj, tel. 052 804-718, fax 052 804-780, e-mail: maja@cim.irb.hr

http://www.irb.hr/Ljudi/Maja-Fafandel

13 Testovi toksičnosti i genotoksičnosti u morskoj vodi

Više informacija o analizi

Centar za istraživanje mora, Institut Ruđer Bošković / Laboratorij za morsku ekotoksikologiju
Dr. sc. Maja Fafanđel
G. Paliaga 5, 52210 Rovinj, tel. 052 804-718, fax 052 804-780, e-mail: maja@cim.irb.hr
http://www.irb.hr/Ljudi/Maja-Fafandel

14 Testovi toksičnosti i genotoksičnosti u morskom sedimentu

Više informacija o analizi

Centar za istraživanje mora, Institut Ruđer Bošković  / Laboratorij za morsku ekotoksikologiju

Dr. sc. Maja Fafanđel

G. Paliaga 5, 52210 Rovinj, tel. 052 804-718, fax 052 804-780, e-mail: maja@cim.irb.hr

http://www.irb.hr/Ljudi/Maja-Fafandel

15 „Grazing-incidence“ difrakcije X-zraka (GIXRD) za filmove

Više informacija o analizi

Centar za istraživanje mora, Institut Ruđer Bošković  / Laboratorij za biomineralizaciju, nanostrukture i radioekologiju   
Dr. sc. Daniel Lyons CChem MRSC
G. Paliaga 5, 52210 Rovinj, tel. 052 804-725, fax 052 804-780, e-mail: lyons@cim.irb.hr
http://www.irb.hr/Ljudi/Daniel-Lyons