Laboratorijske i intelektualne usluge

Institut za poljoprivredu i turizam Poreč
Javni znanstveni institut s akreditiranim i ovlaštenim laboratorijima za kemijsku i senzorsku analizu vina i maslinovog ulja

Institut za poljoprivredu i turizam u Poreču je javni znanstveni institut koji djeluje u okviru Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta RH. Osnovna djelatnost Instituta odnosi se na primijenjena znanstvena istraživanja u poljoprivredi i turizmu kroz realizaciju znanstvenih i stručnih projekta iz područja vinogradarstva, vinarstva, maslinarstva i maslinovog ulja, povrćarstva, agroekonomike i turizma.

Institut obavlja i druge djelatnosti ponajprije kroz akreditirane laboratorije (vinarski i prehrambeno-biotehnološki) kao i ostale usluge koje proizlaze iz osnovne djelatnosti Instituta, a to su: fizikalno-kemijska i senzorska analiza vina i maslinovog ulja, pedološke analize, genetičke analize, savjetovanje u proizvodnji, analiza poslovanja, istraživanje tržišta, investicijske studije i studije razvoja u poljoprivredi i turizmu, konzultativne usluge vezano uz organiziranje manifestacija i menadžmenta ljudskih potencijala u turizmu, stručna predavanja i seminari, stručno vođene degustacije vina i maslinovog ulja.

Organizacijske cjeline u Institutu su:

  • Stručne službe (opći, pravni i kadrovski poslovi, računovodstvo i financije)
  • Zavod za poljoprivredu i prehranu (laboratoriji, Podrum minivinifikacije)
  • Zavod za ekonomiku i razvoj poljoprivrede
  • Zavod za turizam
  • Tehnologijsko razvojni centar
  • Pokusno poljoprivredno imanje

U sklopu Instituta djeluju 4 laboratorija: vinarski, prehrambeno – biotehnološki, genetički i pedološki, u kojima se odvija znanstveno istraživački i komercijalni rad usmjeren na pružanje usluga iz područja fizikalno – kemijskih i senzorskih analiza različitih poljoprivredno – prehrambenih proizvoda, analize tla i biljnog materijala.

Karla Huguesa 8, 52440 Poreč, tel.: +385 52 408 300, fax: +385 52 431 659, e-mail: institut@iptpo.hrweb: http://www.iptpo.hr

Analize i usluge

# Naziv analize/usluge
1 Analiza tla

Više informacija o analizi

Institut za poljoprivredu i turizam / Pedološki laboratorij

Zoran Užila, dipl.ing.agr.

Voditelj Pedološkog laboratorija

Karla Huguesa 8, 52440 Poreč; Tel.: 052/ 408 337, Fax.: 052431 659, e-mail: zoran@iptpo.hr

 

 

2 Analize grožđa, vina i jakih alkoholnih pića (fizikalno-kemijske)

Više informacija o analizi

Institut za poljoprivredu i turizam / Vinarski laboratorij

dr.sc. Igor Lukić

Voditelj Vinarskog laboratorija

Karla Huguesa 8, 52440 Poreč; Tel.: 052 / 408 327; Fax: 052 431 659; e-mail: igor@iptpo.hr

3 Analize grožđa, vina i jakih alkoholnih pića (instrumentalne)

Više informacija o analizi

Institut za poljoprivredu i turizam / Vinarski laboratorij

dr.sc. Igor Lukić

Voditelj Vinarskog laboratorija

Karla Huguesa 8, 52440 Poreč; Tel.: 052 / 408 327; Fax: 052 431 659; e-mail: igor@iptpo.hr

4 DNA analiza biljnog materijala

Više informacija o analizi

Kontakt osoba: Danijela Poljuha

E-mail: danijela@iptpo.hr

5 Ispitivanje kvalitete i autentičnosti maslinovog ulja

Više informacija o analizi

Institut za poljoprivredu i turizam / Prehrambeno-biotehnološki laboratorij

Marina Lukić, dipl. ing. preh. tehn. 

Voditeljica Prehrambeno - biotehnološkog laboratorija

Karla Huguesa 8, 52440 Poreč;Tel.: 052 / 408 342; Fax: 052/ 431 659; e-mail: marina@iptpo.hr

6 Izrada strategija i programa razvoja područja

Više informacija o analizi

Institut za poljoprivredu i turizam Poreč

dr. sc. Milan Oplanić

K. Huguesa 8, Poreč; Tel.: 052 / 408 330; Fax: 052 431 659; e-mail:  milan@iptpo.hr

7 Izrada studija razvoja u poljoprivredi i turizmu

Više informacija o analizi

Institut za poljoprivredu i turizam Poreč

dr. sc. Milan Oplanić

K. Huguesa 8, Poreč; Tel.: 052 / 408 330; Fax: 052 431 659; e-mail:  milan@iptpo.hr

8 Izrada znanstvenih, stručnih i tehničkih elaborata u području maslinarstva i proizvodnje maslinovog ulja

Više informacija o analizi

Prehrambeno-biotehnološki laboratorij

Marina Lukić, dipl. ing. preh. tehn.

Voditeljica laboratorija

Tel.: 052 / 408 342; Fax: 052/ 431 659; e-mail: marina@iptpo.hr

dr.sc. Karolina Brkić Bubola

Voditeljica Panela za senzorsku analizu maslinovog ulja

Tel.: 052 / 408 341; Fax: 052 431 659; e-mail: karolina@iptpo.hr

9 Izrada znanstvenih, stručnih i tehničkih elaborata u području vinarstva

Više informacija o analizi

Institut za poljoprivredu i turizam / Vinarski laboratorij

dr. sc. Igor Lukić

Voditelj Vinarskog laboratorija

Karla Huguesa 8, 52440 Poreč; Tel.: 052 / 408 327; Fax: 052 431 659; e-mail: igor@iptpo.hr

10 Određivanje intenziteta pozitivnih senzorskih osobina djevičanskog maslinovog ulja za deklaraciju

Više informacija o analizi

Institut za poljoprivredu i turizam / Prehrambeno-biotehnološki laboratorij

dr.sc. Karolina Brkić Bubola

Voditeljica Panela za senzorsku analizu maslinovog ulja

Karla Huguesa 8, 52440 Poreč; Tel.: 052 / 408 341; Fax: 052 431 659; e-mail: karolina@iptpo.hr

11 Određivanje kategorije kvalitete maslinovog ulja

Više informacija o analizi

Prehrambeno-biotehnološki laboratorij

Marina Lukić, dipl. ing. preh. tehn.

Voditeljica laboratorija

Tel.: 052 / 408 342; Fax: 052/ 431 659; e-mail: marina@iptpo.hr

dr.sc. Karolina Brkić Bubola

Voditeljica Panela za senzorsku analizu maslinovog ulja

Tel.: 052 / 408 341; Fax: 052 431 659; e-mail: karolina@iptpo.hr

12 Određivanje kemijskog sastava u svrhu deklariranja

Više informacija o analizi

Prehrambeno-biotehnološki laboratorij

Marina Lukić, dipl. ing. preh. tehn.

Voditeljica laboratorija

Tel.: 052 / 408 342; Fax: 052/ 431 659; e-mail: marina@iptpo.hr

dr.sc. Karolina Brkić Bubola

Voditeljica Panela za senzorsku analizu maslinovog ulja

Tel.: 052 / 408 341; Fax: 052 431 659; e-mail: karolina@iptpo.hr

13 Određivanje sastava u svrhu navođenja tablice nutritivnih vrijednosti na etiketi maslinovog ulja

Više informacija o analizi

Prehrambeno-biotehnološki laboratorij

Marina Lukić, dipl. ing. preh. tehn.

Voditeljica laboratorija

Tel.: 052 / 408 342; Fax: 052/ 431 659; e-mail: marina@iptpo.hr

dr.sc. Karolina Brkić Bubola

Voditeljica Panela za senzorsku analizu maslinovog ulja

Tel.: 052 / 408 341; Fax: 052 431 659; e-mail: karolina@iptpo.hr

14 Probe bistrenja i stabilnosti vina

Više informacija o analizi

Institut za poljoprivredu i turizam / Vinarski laboratorij

dr. sc. Igor Lukić

Voditelj Vinarskog laboratorija

Karla Huguesa 8, 52440 Poreč; Tel.: 052 / 408 327; Fax: 052 431 659; e-mail: igor@iptpo.hr

15 Provjera sukladnosti sa specifikacijom

Više informacija o analizi

Prehrambeno-biotehnološki laboratorij

Marina Lukić, dipl. ing. preh. tehn.

Voditeljica laboratorija

Tel.: 052 / 408 342; Fax: 052/ 431 659; e-mail: marina@iptpo.hr

dr.sc. Karolina Brkić Bubola

Voditeljica Panela za senzorsku analizu maslinovog ulja

Tel.: 052 / 408 341; Fax: 052 431 659; e-mail: karolina@iptpo.hr

16 Savjetodavna djelatnost za proizvođače i potrošače; besplatni savjet enologa uz stručno tumačenje i mišljenje iz područja vinarstva

Više informacija o analizi

Vinarski laboratorij

dr. sc. Igor Lukić

Voditelj laboratorija

Tel.: 052/408 327; Fax: 052/431 659; e-mail: igor@iptpo.hr

dr. sc. Sanja Radeka

Predsjednik povjerenstva za senzorno ocjenjivanje vina

Tel.: 052 / 408 339; Fax: 052 431 659; e-mail: sanja@iptpo.hr

17 Senzorna analiza vina, voćnih vina i jakih alkoholnih pića (akreditirana metoda prema HRN EN ISO/IEC 17025 za vina i voćna vina) u sklopu izložbi, natjecanja, u svrhu znanstvenih istraživanja i izrade znanstveno-stručno-tehničkih elaborata

Više informacija o analizi

Institut za poljoprivredu i turizam / Vinarski laboratorij

dr. sc. Sanja Radeka

Predsjednik povjerenstva za senzorno ocjenjivanje vina

 

Karla Huguesa 8, 52440 Poreč; Tel.: 052 / 408 339; Fax: 052 431 659; e-mail: sanja@iptpo.hr