Laboratorijske i intelektualne usluge

Opća bolnica Pula
Zdravstvena ustanova

Opća bolnica Pula zdravstvena je ustanova koja pruža sekundarnu zdravstvenu zaštitu na području Istarske Županije (IŽ) za trajno nastanjene pojedince (prebivalište), povremeno nastanjenr pojedince (boravište) te prolazno nastanjene pojedince (turizam) na

Zdravstvena zaštita odvija se u stacionarnoj i polikliničkoj djelatnosti kroz 20 medicinskih djelatnosti s 506 ugovorenih postelja, 118 ugovorenih ambulanti, kabineta i dijagnostičkih jedinica. Prema popisu stanovništva iz 2011. g. IŽ je 5. po veličini u RH te sa svojih registriranih 208.055 stanovnika čini 4,85 % stanovništva. Uz to IŽ je vodeća turistička regija sa godišnje ostvarenih 22 milijuna noćenja što čini 31% svih ostvarenih noćenja RH. U jeku turističke sezone populacija se u IŽ udvostruči, što znatno opterećuje zdravstveni sustav. Ne manje bitno, IŽ pruža zdravstvenu skrb i žiteljima drugih županija koji tijekom godine kroz više mjeseci mijenjaju boravište ali ne i prebivalište. 

OB Pula jedina je ustanova sekundarne zdravstvene zaštite IŽ koja pruža stacionarnu bolničku zdravstvenu skrb. Smještena u gradu Puli koji je sa svojih nešto više od 57.000 stanovnika 8. po veličini grad u RH, na samom vrhu istarskog poluotoka udaljena je od prve sljedeće zdravstvene ustanove (KBC Rijeka) više od 100 km. Nadalje u IŽ ne postoje druge zdravstvene ustanove koje pružaju zdravstvene usluge produljenog liječenja, liječenja kroničnih bolesti i palijativne skrbi. Iako je osnovna uloga OB Pula liječenje bolesnika oboljelih od akutnih bolesti, zbog nepostojanja drugih kapaciteta u Županiji zbrinjavaju se i ostali bolesnici. 

OB Pula osim svoje osnovne uloge kao ustanove sekundarne zdravstvene zaštite pruža i laboratorijske i dijagnostičke usluge za sve ordinacije primarne zdravstvene zaštite za područje koje obuhvaća grad Pulu i okolna naselja i gradove. Imajući u vidu činjenicu da je OB Pula centralna zdravstvena ustanova u IŽ koja promiče napredak u svim segmentima liječenja kontinuirano se provode specijalistička i subspecijalistička usavršavanja zaposlenika, kao i edukaciju odnosno školovanje medicinskih sestara (prvostupnice, zdravstveni fakultet). 

Sa svojih 9 doktora nauka i 22 magistra nauka kao i 171 specijalista (i subspecijalista) OB Pula sigurno ima uvjete da postane nastavna baza jednog od fakulteta. Ono što OB Pula može realno ponuditi u ovom trenutku je obavljanje prakse tijekom svih vrsta zdravstvenih studija od srednjoškolskih do onih u sklopu studija medicine i to ne samo za škole i fakultete u Hrvatskoj nego i bližeg okruženja (Italija, Austrija, Mađarska).

Analize i usluge

# Naziv analize/usluge
1 Sve analize dostupne su na www.obpula.hr

Više informacija o analizi

Sve analize dostupne su na www.obpula.hr.