Laboratorijske i intelektualne usluge

Politehnika Pula, visoka tehničko – poslovna škola

Politehnika Pula, visoka tehničko – poslovna škola, prvi je i najpoznatiji politehnički studij u Hrvatskoj. Do sada se na VTŠ – PS u Puli i Buzetu upisalo više od 500 redovnih i izvarednih studenata, a više od 150 ih je diplomiralo.

Misao vodilja Politehnike Pula može se sažeti riječima: znanost ne smije biti samoj sebi svrha. Ideja o osnivanju politehničkog studija nastala je na temelju činjenice da industrija i proizvodnja čine okosnicu gospodarskog razvoja Hrvatske i Istre, čiji se budući razvoj može ostvariti novim pristupima stjecanja i provjere stečenog znanja kao i njegovog primjene u aplikativno umijeće usklađeno s bitnim promjenama proizvoda, proizvodnje i usluga u sklopu već uhodanog globaliziranog ekonomskog sustava kojemu svi moramo težiti.

Analize i usluge

# Naziv analize/usluge
1 Izdavačka djelatnost časopisa TECHNE u suradnji Udruženja inženjera

Više informacija o analizi

Luciano Kuhar, prof.

Adresa, tel./mob., fax, e-mail

Pula, Riva 6 / 099 7639 527, (052)381-412, luciano.kuhar@politehnika-pula.hr

Link na web stranicu

www.politehnika-pula.hr/politehnika_info/izdavacka_djelatnost/techne

2 Izvođenje CISCO akademije mrežnih tehnologija, CCNA program

Više informacija o analizi

Kristijan Matas, dipl.ing.proizvodnje (politehnike)

Adresa, tel./mob., fax, e-mail

Pula, Riva 6/ 052 381-960, kristijan@politehnika-pula.hr

Link na web stranicu

www.politehnika-pula.hr/medunarodna_suradnja/cjelozivotno_obrazovanje/cisco
www.politehnika-pula.hr/politehnika_info/cjelozivotno_obrazovanje/matlab

3 Izvođenje dodiplomskog stručnog studija Proizvodno inženjerstvo

Više informacija o analizi

Prof.dr.sc. Luciano Delbianco, dekan

Adresa, tel./mob., fax, e-mail

Pula, Riva 6 / 052 381-412, delbianco@politehnika-pula.hr

Link na web stranicu

www.politehnika-pula.hr/nastava

4 Izvođenje programa za stjecanje kompetencija rada u MATLAB-u

Više informacija o analizi

Kristijan Matas, dipl.ing.proizvodnje (politehnike)

Adresa, tel./mob., fax, e-mail

Pula, Riva 6/ 052 381-960, kristijan@politehnika-pula.hr

Link na web stranicu

www.politehnika-pula.hr/medunarodna_suradnja/cjelozivotno_obrazovanje/cisco
www.politehnika-pula.hr/politehnika_info/cjelozivotno_obrazovanje/matlab

5 Izvođenje specijalističkog diplomskog stručnog studija Kreativni menadžment u procesima

Više informacija o analizi

Prof.dr.sc. Luciano Delbianco, dekan

Adresa, tel./mob., fax, e-mail

Pula, Riva 6 / 052 381-412, delbianco@politehnika-pula.hr

Link na web stranicu

www.politehnika-pula.hr/nastava

6 Pisanje elaborata iz područja energetske učinkovitosti

Više informacija o analizi

Prof.dr.sc. Luciano Delbianco

Adresa, tel./mob. , fax, e-mail

Pula, Riva 6/ 052 381 412, delbianco@politehnika-pula.hr

Link na web stranicu

www.politehnika-pula.hr

7 Pisanje elaborata iz područja ostalih tehničkih znanosti

Više informacija o analizi

Prof.dr.sc. Luciano Delbianco

Adresa, tel./mob. , fax, e-mail

Pula, Riva 6/ 052 381 412, delbianco@politehnika-pula.hr

Link na web stranicu

www.politehnika-pula.hr