Laboratorijske i intelektualne usluge

Veleučilište u Rijeci

Analize i usluge

# Naziv analize/usluge
1 Fizikalno-kemijske analize grožđa, mošta i vina, te senzorna analiza vina (metode prema OIV-u) u svrhu praćenja i kontrole vinifikacije studentskih vina, te u svrhu znanstvenih istraživanja i izrade stručno-tehničkih elaborata

Više informacija o analizi

Veleučilište u Rijeci / Poljoprivredni odjel / Vinarski laboratorij

Odgovorna osoba: Kristijan Damijanić, dipl.ing.

Adresa: C. Huguesa 6, 52440 Poreč

Tel: 052 451 965

Fax: 052 451 950

E-mail: kristijan.damijanic@veleri.hr

Link na web stranicu: http://www.veleri.hr/?q=poljoprivredni_odjel

2 Fizikalno-kemijske analize maslinovog ulja, te senzorna analiza maslinovog ulja u svrhu edukacije studenata s tehnološkim procesom proizvodnje maslinovih ulja, te u svrhu znanstvenih istraživanja

Više informacija o analizi

Veleučilište u Rijeci / Poljoprivredni odjel / Laboratorij za maslinovo ulje

Odgovorna osoba: Dr.sc. Urška Kosić

Adresa: C. Huguesa 6, 52440 Poreč

Tel: 052 431 603

Fax: 052 451 950

E-mail: urska.kosic@veleri.hr

Link na web stranicu: http://www.veleri.hr/?q=poljoprivredni_odjel

3 Gravimetrijsko određivanje sadržaja vode/suhe tvari u biljnom materijalu

Više informacija o analizi

Veleučilište u Rijeci / Poljoprivredni odjel

Dr. sc. Slavica Dudaš

Adresa: C. Huguesa 6, 52440 Poreč

Tel: 052 451 960

Fax: 052 451 950

4 Instrumentalne analize različitih parametara kvalitete (probe bistrenja i stabilnosti vina, itd.) u moštu i vinu, u svrhu znanstvenih istraživanja i izrade znanstveno-stručno-tehničkih elaborata

Više informacija o analizi

Veleučilište u Rijeci / Poljoprivredni odjel / Vinarski laboratorij

Odgovorna osoba: Kristijan Damijanić, dipl.ing.

Adresa: C. Huguesa 6, 52440 Poreč

Tel: 052 451 965

Fax: 052 451 950

E-mail: kristijan.damijanic@veleri.hr

Link na web stranicu: http://www.veleri.hr/?q=poljoprivredni_odjel

5 Kvantitativno određivanje sadržaja eteričnih ulja (aparatura Clevenger tip-a)

Više informacija o analizi

Veleučilište u Rijeci / Poljoprivredni odjel

Dr. sc. Slavica Dudaš

Adresa: C. Huguesa 6, 52440 Poreč

Tel: 052 451 960

Fax: 052 451 950

6 Određivanje sadržaja klorofila (a i b) i ukupnih karotenoida u svježem lisnatom povrću i začinskom bilju

Više informacija o analizi

Veleučilište u Rijeci / Poljoprivredni odjel

Dr. sc. Slavica Dudaš

Adresa: C. Huguesa 6, 52440 Poreč

Tel: 052 451 960

Fax: 052 451 950

7 Određivanje sadržaja vit. C u svježem lisnatom povrću/začinima titracijom –indikator diklorfenol indofenol

Više informacija o analizi

Veleučilište u Rijeci / Poljoprivredni odjel

Dr. sc. Slavica Dudaš

Adresa: C. Huguesa 6, 52440 Poreč

Tel: 052 451 960

Fax: 052 451 950

8 Planiranje i postavljanje pokusa

Više informacija o analizi

Veleučilište u Rijeci / Poljoprivredni odjel

Dr. sc. Slavica Dudaš

Adresa: C. Huguesa 6, 52440 Poreč

Tel: 052 451 960

Fax: 052 451 950

9 Statistička analiza podataka

Više informacija o analizi

Veleučilište u Rijeci / Poljoprivredni odjel

Dr. sc. Slavica Dudaš

Adresa: C. Huguesa 6, 52440 Poreč

Tel: 052 451 960

Fax: 052 451 950

10 Tehnološki proces prerade različitih sorta maslina svrhu znanstvenih istraživanja

Više informacija o analizi

Veleučilište u Rijeci / Poljoprivredni odjel / Laboratorij za maslinovo ulje

Odgovorna osoba: Dr.sc. Urška Kosić

Adresa: C. Huguesa 6, 52440 Poreč

Tel: 052 431 603

Fax: 052 451 950

E-mail: urska.kosic@veleri.hr

Link na web stranicu: http://www.veleri.hr/?q=poljoprivredni_odjel

11 Vinifikacija mošta i vina (probe bistrenja i stabilnosti vina, itd.) u moštu i vinu, u svrhu znanstvenih istraživanja i izrade znanstveno-stručno-tehničkih elaborata

Više informacija o analizi

Veleučilište u Rijeci / Poljoprivredni odjel / Vinarski laboratorij

Odgovorna osoba: Kristijan Damijanić, dipl.ing.

Adresa: C. Huguesa 6, 52440 Poreč

Tel: 052 451 965

Fax: 052 451 950

E-mail: kristijan.damijanic@veleri.hr

Link na web stranicu: http://www.veleri.hr/?q=poljoprivredni_odjel

12 Vođenje projekata i provođenje pokusa

Više informacija o analizi

Veleučilište u Rijeci / Poljoprivredni odjel

Dr. sc. Slavica Dudaš

Adresa: C. Huguesa 6, 52440 Poreč

Tel: 052 451 960

Fax: 052 451 950