Laboratorijske i intelektualne usluge

Zavod za javno zdravstvo Istarske županije

Analize i usluge

# Naziv analize/usluge
1 Ispitivanje i ocjenjivanje kakvoće hrane, npr.: maslinovo ulje i druga biljna i životinjska ulja i masti: sadržaj slobodnih masnih kiselina, peroksidni broj, spektrofotometrijska analiza u UV području, sastav masnih kiselina, sadržaj vode…; alkoholna pića: alkoholna jakost, udio metilnog alkohola, sadržaj šećera…; med: voda, kiselost, hidroksimetilfurfurol, aktivnost dijastaze, ukupni i reducirajući šećeri…

Više informacija o analizi

ZZJZ IŽ, Služba za zdravstvenu ekologiju, Odjel za kontrolu namirnica i predmeta opće uporabe

Odgovorna osoba

Aleksandar Stojanović, dr.med. spec.epidem. – voditelj Službe za zdravstvenu ekologiju

Nives Brečević, dipl.ing.preh.teh. - voditeljica Odjela za kontrolu namirnica i predmeta opće uporabe

Adresa: Pula, Nazorova 23

Tel.: 052 529 071

Fax.: 052 529 076

E-mail: namirnice@zzjziz.hr

Link na web stranicu: http://www.zzjziz.hr

2 Ispitivanje i ocjenjivanje zdravstvene ispravnosti hrane (mikrobiološki pokazatelji; aditivi: konzervansi, bojila, sladila, antioksidansi, fosfati…; metali i nemetali: olovo, kadmij, arsen, živa, kositar, krom, nikal, mangan, željezo, bakar…; ostaci organoklornih pesticida i polikloriranih bifenila; kinin, kofein, teobromin, histamin i dr.)

Više informacija o analizi

ZZJZ IŽ, Služba za zdravstvenu ekologiju, Odjel za kontrolu namirnica i predmeta opće uporabe

Odgovorna osoba

Aleksandar Stojanović, dr.med. spec.epidem. – voditelj Službe za zdravstvenu ekologiju

Nives Brečević, dipl.ing.preh.teh. - voditeljica Odjela za kontrolu namirnica i predmeta opće uporabe

Adresa: Pula, Nazorova 23

Tel.: 052 529 071

Fax.: 052 529 076

E-mail: namirnice@zzjziz.hr

Link na web stranicu: http://www.zzjziz.hr

3 Ispitivanje i ocjenjivanje zdravstvene ispravnosti materijala i predmeta koji dolaze u dodir s hranom, predmeta široke potrošnje i igračaka (mikrobiološki pokazatelji, konzervansi, metali i nemetali: olovo, kadmij, arsen, živa, kositar, krom, nikal, mangan, željezo, bakar, globalne i specifične migracije štetnih tvari…)

Više informacija o analizi

ZZJZ IŽ, Služba za zdravstvenu ekologiju, Odjel za kontrolu namirnica i predmeta opće uporabe

Odgovorna osoba

Aleksandar Stojanović, dr.med. spec.epidem. – voditelj Službe za zdravstvenu ekologiju

Nives Brečević, dipl.ing.preh.teh. - voditeljica Odjela za kontrolu namirnica i predmeta opće uporabe

Adresa: Pula, Nazorova 23

Tel.: 052 529 071

Fax.: 052 529 076

E-mail: namirnice@zzjziz.hr

Link na web stranicu: http://www.zzjziz.hr

4 Kontrola i prosuđivanje mikrobiološke čistoće objekata za proizvodnju i promet namirnica i predmeta opće uporabe (uzimanje i laboratorijska analiza briseva radnih površina, postrojenja, opreme, uređaja, pribora, prijevoznih sredstava i ruku osoba koje u poslovanju dolaze u dodir s hranom i predmetima opće uporabe, ocjena mikrobiološke čistoće objekta)

Više informacija o analizi

ZZJZ IŽ, Služba za zdravstvenu ekologiju, Odjel za kontrolu namirnica i predmeta opće uporabe

Odgovorna osoba

Aleksandar Stojanović, dr.med. spec.epidem. – voditelj Službe za zdravstvenu ekologiju

Nives Brečević, dipl.ing.preh.teh. - voditeljica Odjela za kontrolu namirnica i predmeta opće uporabe

Adresa: Pula, Nazorova 23

Tel.: 052 529 071

Fax.: 052 529 076

E-mail: namirnice@zzjziz.hr

Link na web stranicu: http://www.zzjziz.hr

5 Osnovna kategorizacija otpada

Više informacija o analizi

ZZJZ IŽ, Služba za zdravstvenu ekologiju, Odjel za zaštitu i unapređenje okoliša

Odgovorna osoba

Aleksandar Stojanović, dr.med. spec.epidem. – voditelj Službe za zdravstvenu ekologiju

Silvana Mladinov, dipl.ing.kem.teh. - voditeljica Odjela za zaštitu i unapređenje okoliša

Adresa: Pula, Nazorova 23

Tel.: 052 529 019

Fax.: 052 529 076

E-mail: ekologija2@zzjziz.hr

Link na web stranicu: http://www.zzjziz.hr

6 Prati, analizira i ocjenjuje kvalitetu zraka

Više informacija o analizi

ZZJZ IŽ, Služba za zdravstvenu ekologiju, Odjel za zaštitu i unapređenje okoliša

Aleksandar Stojanović, dr.med. spec.epidem. – voditelj Službe za zdravstvenu ekologiju

Odgovorna osoba: Silvana Mladinov, dipl.ing.kem.teh. - voditeljica Odjela za zaštitu i unapređenje okoliša

Adresa: Pula, Nazorova 23

Tel.: 052 529 019

Fax.: 052 529 076

E-mail: ekologija2@zzjziz.hr

Link na web stranicu: http://www.zzjziz.hr

7 Provodi akustička mjerenja razine buke, zvučne izolacije i ocjenjivanje istih

Više informacija o analizi

ZZJZ IŽ, Služba za zdravstvenu ekologiju, Odjel za zaštitu i unapređenje okoliša

Odgovorna osoba

Aleksandar Stojanović, dr.med. spec.epidem. – voditelj Službe za zdravstvenu ekologiju

Silvana Mladinov, dipl.ing.kem.teh. - voditeljica Odjela za zaštitu i unapređenje okoliša

Adresa: Pula, Nazorova 23

Tel.: 052 529 019

Fax.: 052 529 076

E-mail: ekologija2@zzjziz.hr

Link na web stranicu: http://www.zzjziz.hr

8 Provodi mjerenja i ocjenjuje emisije onečiščujućih tvari u zrak iz nepokretnih izvora

Više informacija o analizi

ZZJZ IŽ, Služba za zdravstvenu ekologiju, Odjel za zaštitu i unapređenje okoliša

Aleksandar Stojanović, dr.med. spec.epidem. – voditelj Službe za zdravstvenu ekologiju

Odgovorna osoba: Silvana Mladinov, dipl.ing.kem.teh. - voditeljica Odjela za zaštitu i unapređenje okoliša

Adresa: Pula, Nazorova 23

Tel.: 052 529 019

Fax.: 052 529 076

E-mail: ekologija2@zzjziz.hr

Link na web stranicu: http://www.zzjziz.hr

9 Uzorkovanje i analiza eluata neopasnog otpada

Više informacija o analizi

ZZJZ IŽ, Služba za zdravstvenu ekologiju, Odjel za zaštitu i unapređenje okoliša

Odgovorna osoba

Aleksandar Stojanović, dr.med. spec.epidem. – voditelj Službe za zdravstvenu ekologiju

Silvana Mladinov, dipl.ing.kem.teh. - voditeljica Odjela za zaštitu i unapređenje okoliša

Adresa: Pula, Nazorova 23

Tel.: 052 529 019

Fax.: 052 529 076

E-mail: ekologija2@zzjziz.hr

Link na web stranicu: http://www.zzjziz.hr

10 Uzorkovanje, ispitivanje i ocjenjivanje mora na morskim plažama

Više informacija o analizi

ZZJZ IŽ, Služba za zdravstvenu ekologiju, Odjel za zaštitu i unapređenje okoliša

Odgovorna osoba

Aleksandar Stojanović, dr.med. spec.epidem. – voditelj Službe za zdravstvenu ekologiju

Silvana Mladinov, dipl.ing.kem.teh. - voditeljica Odjela za zaštitu i unapređenje okoliša

Adresa: Pula, Nazorova 23

Tel.: 052 529 019

Fax.: 052 529 076

E-mail: ekologija2@zzjziz.hr

Link na web stranicu: http://www.zzjziz.hr

11 Uzorkovanje, ispitivanje i ocjenjivanje površinskih i podzemnih voda te voda akumulacija

Više informacija o analizi

ZZJZ IŽ, Služba za zdravstvenu ekologiju, Odjel za zaštitu i unapređenje okoliša

Odgovorna osoba

Aleksandar Stojanović, dr.med. spec.epidem. – voditelj Službe za zdravstvenu ekologiju

Silvana Mladinov, dipl.ing.kem.teh. - voditeljica Odjela za zaštitu i unapređenje okoliša

Adresa: Pula, Nazorova 23

Tel.: 052 529 019

Fax.: 052 529 076

E-mail: ekologija2@zzjziz.hr

Link na web stranicu: http://www.zzjziz.hr

12 Uzorkovanje, ispitivanje i ocjenjivanje tehnoloških i komunalnih otpadnih voda

Više informacija o analizi

ZZJZ IŽ, Služba za zdravstvenu ekologiju, Odjel za zaštitu i unapređenje okoliša

Odgovorna osoba

Aleksandar Stojanović, dr.med. spec.epidem. – voditelj Službe za zdravstvenu ekologiju

Silvana Mladinov, dipl.ing.kem.teh. - voditeljica Odjela za zaštitu i unapređenje okoliša

Adresa: Pula, Nazorova 23

Tel.: 052 529 019

Fax.: 052 529 076

E-mail: ekologija2@zzjziz.hr

Link na web stranicu: http://www.zzjziz.hr

13 Uzorkovanje, ispitivanje i ocjenjivanje voda za rekreaciju (bazenske vode)

Više informacija o analizi

ZZJZ IŽ, Služba za zdravstvenu ekologiju, Odjel za zaštitu i unapređenje okoliša

Odgovorna osoba

Aleksandar Stojanović, dr.med. spec.epidem. – voditelj Službe za zdravstvenu ekologiju

Silvana Mladinov, dipl.ing.kem.teh. - voditeljica Odjela za zaštitu i unapređenje okoliša

Adresa: Pula, Nazorova 23

Tel.: 052 529 019

Fax.: 052 529 076

E-mail: ekologija2@zzjziz.hr

Link na web stranicu: http://www.zzjziz.hr

14 Uzorkovanje, ispitivanje i ocjenjivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće iz vodoopskrbnog sustava (vodocrpilišta, izlazi iz postrojenja za kondicioniranje vode, vodoopskrbna mreža), cisterni i bušotina

Više informacija o analizi

ZZJZ IŽ, Služba za zdravstvenu ekologiju, Odjel za zaštitu i unapređenje okoliša

Odgovorna osoba

Aleksandar Stojanović, dr.med. spec.epidem. – voditelj Službe za zdravstvenu ekologiju

Silvana Mladinov, dipl.ing.kem.teh. - voditeljica Odjela za zaštitu i unapređenje okoliša

Adresa: Pula, Nazorova 23

Tel.: 052 529 019

Fax.: 052 529 076

E-mail: ekologija2@zzjziz.hr

Link na web stranicu: http://www.zzjziz.hr